ประชุมหารือแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ พัฒนาโครงการ T-ver

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน​ 2563​ นำโดยดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองคลัง กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน และสำนักปลัดเทศบาล จนท.จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประชุมหารือแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ พัฒนาโครงการ T-ver เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที 4 เพื่อตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนมีการทวนสวนครั้งสุดท้าย เพื่อรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ Zukunft Kohlenstoffmarktes สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวนประมาณ ห้าล้านบาท