ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

Published by ธีระวัฒน์ วารีรักษ์ on

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางภาคีนัย เฉลิมแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด