ประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(กรณีเร่งด่วน) เรื่อง บุคคล และการจัดการทำงบประมาณหอโหวด 101 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด