ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2

Published by ธีระวัฒน์ วารีรักษ์ on

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, และเจ้าหน้าที่กองช่างผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2(จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมร้อยเอ็ดบอลรูม(ชั้น6) โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด