ประชุมประจำเดือนเมษายนจังหวัดร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด/นายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล(ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด