ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 5/2566

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดสถานประกอบการนวดสุขภาพ พรีเมี่ยม (Massage premium aword 2023), มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ทำความดี (เก็บ ipad pro ของนักท่องเที่ยวได้ และหอโหวด101 ช่วยประสานส่งคืนเจ้าของ), มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566, มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ส่วนภูมิภาค) และรับโอนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครู จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสระสิม (ชั้น1) ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด