ประชุมประจำเดือนกองวิชาการและแผนงาน ครั้งที่ 4/2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกองวิชาการและแผนงาน ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายสถิตย์​ ศรีสงคราม​ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด​ และว่าที่​ ร.ท.​อนันต์​ เมาะราษี​ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวริน ศิริพานิช รองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย น.ส.ฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร, นายวิวัฒน์ ธนะเเพสย์, นางศิรินธร ไกรการ ที่ปรึกษากองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด