ประชุมประจำเดือนกองวิชาการและแผนงาน

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวริน ศิริพานิช รองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยโท อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนางสาว กรชนก ยุคะลัง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงานและรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยในวันนี้มีข้าราชการและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม สุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด