ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ Smart Room (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด