ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน 2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2564 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน และเป็นประธานการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ดีเด่น และเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ดีเด่น และเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด