ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด