ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนหมอลำให้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนหมอลำให้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก (Intangible Cultural Heritage) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด