ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ฌ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล(ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด