ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่1/2566

Published by พรสุดา สิงห์เจริญกิจ on

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30น.ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่1/2566 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETING โดยมีหัวข้อการประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด