ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหอสูงชมเมือง (หอโหวด) ฝ่ายบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์ ครั้งที่ 2/2562

Published by PR on

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหอสูงชมเมือง (หอโหวด) ฝ่ายบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบนโยบายและกำหนด TOR ต่อไป