ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นางทิมาพร จันทรถง ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพลินจิต ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด