ประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดย นาย วิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยในวันนี้มี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ที่ปรึกษา) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด