ประชุมการจัดการเรื่องตลาดทุกแห่งเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันควบคุมโรค covid 19

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรื่องตลาดทุกแห่งเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันควบคุมโรค covid 19 (เพื่อเตรียมความพร้อมถือปฏิบัติ รองรับการออกประกาศฉบับใหม่ของจังหวัด) ณ ห้องประชุมเพลินจิต one stop service