ประชาคมตลาดวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย​ ผศ.(พิเศษ)ดร.​สาธิต กฤตลักษณ์ และทางคณะกรรมการประชาคมตลาดวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ดมีวาระแจ้งเพื่อทราบและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปขายสินค้าในสถานที่แห่งใหม่ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด