ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565