ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ระบบระบายน้ำ ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by Webmaster on