ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

ประกาศการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567