ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on