ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จ้างจากเงินรายได้อันเกิดจากการให้บริการต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนรินทร์ร้อยเอ็ด

Published by sarawut woranam on

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จ้างจากเงินรายได้อันเกิดจากการให้บริการต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนรินทร์ร้อยเอ็ด