ประกาศราคากลางและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 21 วัน (เมษายน-พฤษภาคม 2565)

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

ประกาศราคากลางและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 21 วัน (เมษายน-พฤษภาคม 2565)