ประกาศราคากลางและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 21 วัน (1-30 มิถุนายน 2565)

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

ประกาศราคากลางและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 21 วัน (1-30 มิถุนายน 2565)