ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แทนอัตราตำแหน่งว่าง จำนวน 3 อัตรา

Published by Webmaster on

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แทนอัตราตำแหน่งว่าง จำนวน 3 อัตรา