ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร