ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบึงพลาญชัยด้านการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมืองร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร