ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบเมือง กว้าง 8 เมตร ยาว 121 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on