ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Published by Webmaster on