ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนบริหารจัดการโรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) โดยวิธียื่นข้อเสนอ

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร