ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก”อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน”

Published by Webmaster on

Categories: ประกาศ