ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกเท 2 ชั้นด้วยไฮดรอลิค ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on