ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on