ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรเทพ(ด้านนอก)และถนนรัฐกิจไคลคลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by sarawut woranam on

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรเทพ(ด้านนอก)และถนนรัฐกิจไคลคลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)