ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอัตลักษณ์ขององค์กร (Coperate Design) และ Graphic Design ประกอบงานตกแต่งภายในอาคารหอสูงชมเมือง (รูปทรงโหวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on