ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และทางเข้า-ออก หอสูงชมเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Published by ผู้เขียน on