ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็ดพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และทางเข้า-ออก หอสูงชมเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on

[flipbook pdf="https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2019/09/scan0525.pdf"]