ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็ดพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และทางเข้า-ออก หอสูงชมเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on