ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๖ คูหา (ตลาดหนองแคน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by sarawut woranam on

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๖ คูหา (ตลาดหนองแคน) ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)