บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ จ้างจากเงินรายได้อันเกิดจากการให้บริการต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

Published by sarawut woranam on

ดาวน์โหลดเอกสาร