นำคณะครูปฏิบัติการสอนภาษาจีนเยี่ยมชมโรงเรียน

Published by ผู้เขียน on

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา และคุณครู Yao นำคณะครูปฏิบัติการสอนภาษาจีนเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด