นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด รับรางวัล พระราชทาน Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่ามพิธีมอบรางวัล พระราชทาน Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน “การบริหารพื้นที่บุกรุก เพื่ออำนวยความเป็นธรรม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร