ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดไทยธรรม เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา

Published by ผู้เขียน on

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดไทยธรรม เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา “สืบสานตำนานเทียนพรรษา 101” ประจำปี 2563 ณ วัดบึงพระลานชัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด