ต้อนรับทีมวิจัยศูนย์ศึกษามหานคร และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Published by ดาลักษ์ ภาษี on

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางเพ็ญละดา ภารัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับทีมวิจัยศูนย์ศึกษามหานคร และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่อง การถอดบทเรียนเมืองสุขภาวะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ การถอดบทเรียนเมืองสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสันติสุข สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด