ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 14 ตุสาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งขอเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอชมเมือง(หอโหวด 101 ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหอโหวด 101 (ROI ET TOWER)