ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งขอเข้าศึกษาดูงานสวนสาธารณะบึงพลาญชัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะสมเด็จย่า(หนองคู) เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายให้กับประชาชนทั่วไป ณ หอโหวด 101 ROI ET TOWER