ติดต่อเรา

ที่ตั้ง       : 258 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043-511222

โทรสาร   : 043-513394

สายด่วน  : 1132

อีเมล       : muni101@roietmunicipal.go.th