ตารางประชาคมชุมชน เพื่อรับรองครัวเรือนถูกน้ำท่วม ทรัพย์สินเสียหายจากพายุโพดุล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Published by Webmaster on