ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายอาทิตย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่เปิดเทอมวันแรกในวันนี้ อาทิ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นต้น